KRAJINSKA ZASNOVA KRASA

strokovne podlage za usmeritev razvoja in varstva prostora

O projektu Novice Kontakt

15.03.2024

Medresorski usklajevalni sestanek

Medresorski usklajevalni sestanek glede ukrepov za izvajanje Krajinske zasnove
Krasa bo v četrtek,...

12.01.2024

Izhodišča za Krajinsko zasnovo Krasa

Priložena je delovna različica izhodišč Krajinske zasnove Krasa. Dokument je namenjen zbiranju p...

20.10.2023

Izginjanje Krasa na Krasu

Posvet z novinarsko konferenco o izgubljanju biotske pestrosti in kulturne krajine na Krasu. Dogodek...

19.09.2023

Javna razprava občina Divača

V okviru izdelave Krajinske zasnove se po kraških občinah nadaljuje niz javnih razprav z evidentir...

31.08.2023

Javna razprava občina Komen

V okviru izdelave Krajinske zasnove se po kraških občinah nadaljuje niz javnih razprav z evidentir...

30.08.2023

Javna razprava občina Sežana

V okviru izdelave Krajinske zasnove se po kraških občinah nadaljuje niz javnih razprav z evidentir...

12.07.2023

Javna razprava Kostanjevica na Krasu

V okviru izdelave Krajinske zasnove se je po kraških občinah pričel niz javnih razprav z evidenti...

12.06.2023

Pričetek projekta

Predmet naloge je krajinska zasnova za območje Krasa, skladno s 67. členom ZUreP-3 (Uradni list RS...

12.06.2023

Projektna naloga

Projektna naloga iz razpisne dokumentacije Ministrstva RS za naravne vire in prostor...