KRAJINSKA ZASNOVA KRASA

strokovne podlage za usmeritev razvoja in varstva prostora

O projektu Novice Kontakt

12.01.2024

Izhodišča za Krajinsko zasnovo Krasa

Priložena je delovna različica izhodišč Krajinske zasnove Krasa. Dokument je namenjen zbiranju pripomb pred medresorskim usklajevanjem in javni predstavitvi osnutka Krajinske zasnove.

VEZANI DOKUMENTI