KRAJINSKA ZASNOVA KRASA

strokovne podlage za usmeritev razvoja in varstva prostora

O projektu Novice Kontakt

12.07.2023

Javna razprava Kostanjevica na Krasu

V okviru izdelave Krajinske zasnove se je po kraških občinah pričel niz javnih razprav z evidentiranjem pobud. Prva v nizu razprav je bila 12. julija 2023 v Domu krajanov v Kostanjevici na Krasu. Razprave v organizaciji občine Miren-Kostanjevica, naročnika Ministrstvo RS za naravne vire in prostor in izdelovalca naloge biro PLAN-KA. Javne razprave se je udeležilo cca. 40 udeležencev in je podala iztočnice za nadaljnje delo. Razprave se bodo nadaljevale v občinah Komen, Sežana in Divača v mesecu avgustu.