KRAJINSKA ZASNOVA KRASA

strokovne podlage za usmeritev razvoja in varstva prostora

O projektu Novice Kontakt

15.03.2024

Medresorski usklajevalni sestanek

Medresorski usklajevalni sestanek glede ukrepov za izvajanje Krajinske zasnove
Krasa bo v četrtek, 28. marca 2024, ob 14:00 uri v veliki sejni dvorani Gospodarske zbornice
Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana.