KRAJINSKA ZASNOVA KRASA

strokovne podlage za usmeritev razvoja in varstva prostora

O projektu Novice Kontakt

12.06.2023

Pričetek projekta

Predmet naloge je krajinska zasnova za območje Krasa, skladno s 67. členom ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/2021)