KRAJINSKA ZASNOVA KRASA

strokovne podlage za usmeritev razvoja in varstva prostora

O projektu Novice Kontakt

12.06.2023

Projektna naloga

Projektna naloga iz razpisne dokumentacije Ministrstva RS za naravne vire in prostor

VEZANI DOKUMENTI